Mijn naam is Lucie Engelen, geboren in juli 1964,  getrouwd, moeder van 3 volwassen kinderen en woonachtig te 's-Heerenberg in de mooie omgeving van Montferland.

Sinds september 2011 heb ik een eigen psychotherapie- en coachingspraktijk en deze website voorziet jou van de  nodige informatie.

In juni 2022 ben ik afgestudeerd als Dieptepsycholoog MSc (Master of Science) en Analytisch therapeut aan het Jungiaans Instituut te Nijmegen (Rump Academie voor  Dieptepsychologie). Deze therapie benadrukt de interactie waarbij bewuste en onbewuste processen een rol spelen. In dit proces is het doel de individuele ontwikkeling van de mens, zodat ieder mens de persoon kan worden die hij in wezen is en datgene kan doen wat bij hem past. Er komt zicht op het persoonlijke thema dat achter de vragen, conflicten en de concrete klachten ligt (analytische psychologie van Carl Jung). 

Al meer dan 38 jaar ben ik werkzaam in de jeugdhulpverlening en gehandicaptenzorg. Mijn opleidingen zijn allemaal gericht op de mens in zijn totaliteit. Begonnen als groepsleidster, waarbij ik kinderen in hun ontwikkeling heb zien groeien en het gezinssysteem heb kunnen ondersteunen naar meer voldoening en genieten van elkaar. 

Tijdens mijn studie aan de Hogeschool Enschede (Saxion) waar ik  Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Social Work) studeerde , heb ik mij gericht op coaching, groepswerk, supervisie, intervisie, jeugdhulpverlening en gezinssystemen. Methoden en theorie van het werken met de cliëntsystemen: het individu, de primaire of gezinsgroep, de leef/ behandelingsgroep, het behandelingsteam, de instelling als organisatie, kwam allemaal aan de orde. Zo ook, kind en gezin, contextuele hulpverlening, recht, maatschappijleer, culturele antropologie. 

Als opleider en supervisor voor video-hometraining en video-interactiebegeleiding ben ik verbonden aan stichting Zozijn (sector Kind-en Jeugdhulp)  en  AIT (associatie voor interactiebegeleiding en thuisbehandeling). Ook  heb ik mij geschoold in Korte Oplossingsgerichte Gesprekstherapie (KOT) aan het nascholingscentrum maatschappelijk werk. De opleiding Sociale Psychologie heb ik in augustus 2018 met succes afgerond.

Als Dieptepsycholoog MSc ,  Analytisch therapeut, (team) coach, opleider en supervisor, ben ik voortdurend bezig om mensen te motiveren en te ondersteunen in hun eigen kracht en deze te vinden om zodoende hetgeen mogelijk te maken waar men naar verlangt, te weten; verandering te laten plaatsvinden zodat er een dieper ervaren ontstaat van wat er al is, nieuwe inzichten tot stand komen die je verder brengen  en voldoening gevoeld wordt in elk heden.

Graag help ik je verder en zoeken we samen naar de ondersteuning die bij je past.

Neem contact met mij op bij: traumaverwerking, seksuele intimidatie, seksueel misbruik, PTSS, relatie problemen, verdriet, onrust, onzekerheid, nachtmerries, faalangst, stress,  verlies,  rouwverwerking, pesten, burn-out, slapeloosheid, conflictsituaties, angst, bore-out, overspannen, zelfontplooiing, persoonlijke ontwikkeling, hyperventilatie, migraine, spirituele vragen, zingeving en zingevingsvragen.

 

Integratieve psychotherapie voor volwassenen en therapeutische coach

Registertherapeut RBCZ lidnummer: 220630R

www.rbcz.nu 

www.vit-therapeuten.nl 

10 Pieces of Wisdom from Wayne Dyer:

  1: If you change the way you look at things, the things you                 look at change.

  2: How peaple treat you is their karma, how you react is yours.

  3: When you judge another, you do not define them, you                     define yourself.

  4: You cannot be lonely if you like the person you're alone with.

  5: Conflict cannot survive without your participation.

  6: Be miserable or motivate yourself. Whatever has to be                   done,  it's always your choice.

  7: Abundance is not something we acquire. It is something               we tune into.

  8: Loving people live in a loving world. Hostile people live in a           hostile world. Same world.

  9: You'll see it when you believe it.

10: Go for it now. The future is promised to no one.