Dieptepsychologie:

De dieptepsychologie richt zich op de drijfveren van de menselijke psyche. Deze bevinden zich niet in datgene wat we van onszelf bewust zijn, maar in dat overgrote deel wat we ons niet bewust zijn; het onbewuste. De dieptepsychologie legt een verbinding tussen het bewustzijn en onbewuste. Dat doet ze door de niet bewuste drijfveren zichtbaar te maken. Ze liggen volgens Jung als potentieel 'materiaal' (psychische energie) klaar voor gebruik in het onbewuste opgeslagen. Het enige wat we moeten doen is het bruikbaar maken voor het bewustzijn. De dieptepsychologie richt zich op het bewustmaken van dit ongebruikte 'materiaal' door het te laten beleven en begrijpen. De dieptepsychologie stelt dat werkelijke psychologische verandering alleen mogelijk is wanneer dat van binnenuit gebeurt. Dit gebeurt vanuit "de diepte van onze psyche" of onbewuste. Daarom wordt het 'dieptepsychologie' genoemd.
De verandering gebeurt dus van binnenuit. Daardoor verandert de ‘buitenwereld’ mee en ga je datgene wat je van buiten af tegenkomt, anders beleven: “Zo binnen zo buiten”.

De beleving is een belangrijk onderdeel van de dieptepsychologie, omdat het onbewuste zich niet in ons denken laat inpassen. Zodra we rechtstreeks begrip willen krijgen van het onbewuste, dat gelijk staat aan de "natuur" in de mens, schiet het denken te kort. Beleven staat dichter bij onze gevoelens en emoties, en is daarom een veel betere manier om contact te krijgen met onze natuurlijke impulsen welke zich achter ons gedrag bevinden.

Jung heeft specifieke methoden ontwikkeld om deze beleving te gebruiken. Daarnaast heeft hij laten zien dat onze dromen uit dezelfde stof zijn opgebouwd als ons onbewuste. Wanneer je weet hoe naar de dromen te kijken, kun je de taal van het onbewuste beter begrijpen en de stroom die het onbewuste volgt beter waarnemen. Door dit begrip worden we ons meer bewust van wat ons stuurt en zijn we geen directe speelbal van onze natuur, maar hebben we meer keuzevrijheid.

De grondleggers van de dieptepsychologie zijn Freud en Jung geweest, zie deze link

Via deze link kun je ook doorklikken naar de Analytische Therapie van Harry A.J Rump

Innerlijke waarden:
In de menselijke psyche is er een behoefte zich meer naar haar natuur te richten. Onze instincten, volgens Jung onze aansturende psychische drijfveren, komen voort uit diezelfde natuur, welke Jung "het onbewuste" noemt. Wat Jung het onbewuste noemt is nauw met het lichaam verbonden. Maar ook met het innerlijk beleven, de innerlijke waarden, die ons met ons diepste 'zijn' als mens in aanraking brengen. Het zijn de waarden waardoor we gefascineerd en ontroerd worden. Dat is wat ons in films, boeken, kunst en muziek aantrekt. Jung zegt dat we er niet voor niets door gefascineerd worden. Het is niet, zoals we vaak denken, een vlucht uit de realiteit, maar een vlucht naar een andere realiteit, die van ons innerlijk. Het is de roep van onze eigen natuur, ons onbewuste dat op antwoord wacht.

Verborgen potentie:
De dieptepsycholoog stelt zichzelf ten doel de mens te helpen contact te krijgen met haar eigen innerlijke natuur. De vele psychische klachten zijn het gevolg van het drama van de hedendaagse mens dat het contact met de wortels kwijt is. Door haar methoden leert de dieptepsycholoog de mens haar innerlijk beter aan te voelen en te kennen en zodoende het innerlijk potentieel te benutten. Jung noemt dit proces: het individuatieproces.